Позитивна мисла | Џина Паппас Џокси

990

Кога ќе каѓеш политика, тоа значи дека треба да лажеш. Спроведување на политиката во љубовта најтешко ми паѓа.

Џина Паппас Џокси