Позитивна мисла | Johan Wolfgang Goethe

85

За најдобра жена се смета онаа која би била кадра на своите деца да им го смени таткото кога тој ќе умре.

Johan Wolfgang Goethe