Позитивна мисла | Jean-François Paul de Gondi за политичарот

133

„Човек често мора да менува мислење да би се согласил со мислењето на својата партија.

Jean-François Paul de Gondi

Jean François Paul de Gondi, cardinal de Retz (20 септември 1613 – 24 август 1679) бил француски црковник, писател на мемоари и агитатор во Fronde.