Позитивна мисла | Џина Паппас Џокси

57

Им се восхитувам на луѓето СПУШТЕНИ на земја, а свесни за својата ГОЛЕМИНА!

Џина Паппас Џокси