Позитивна мисла | Dalai Lama

90

Секогаш имајте на ум дека големата љубов и големите достигнувања со себе носат и големи ризици!

Dalai Lama