Позитивна мисла | Арогантниот

528

Не биди АРОГАНТЕН, затоа што арогантниот е како птица. Колку повисоко лета, толку помалку е во очите на народот.