Позитивна мисла | Александар Василевски

111
Александар Василевски

Сите доаѓаа, и заминуваа, единствено ти како што дојде, така и остана … ЗАСЕКОГАШ …

Александар Василевски