Крава на “стероиди”- научниците се воодушевени од вкрстувањето на видовите

121

Во обидот да создадат стока која силна и снажна , белгиските фармери почнале да ги вкрстуваат своите крави со британските “Shorthom” раси. Кравата изгледа како да е на стероиди.

Од 1808 година, фармерите дозволувале само на мускулестите бикови да се парат, за да секоја следна генерација биде посилна и поголема.

Но, овој вид на “белгиска краава” има многу повеќе месо од стандардните говеда, но затоа не може да опстане во тешки услови, па затоа и не се размножува во голем број.