Господ мислел на сѐ | Најлековитата супстанца на планетава е онаа која најмалку ја цениме

306

Без неа нема живот!