Господ мислел на сѐ | Најлековитата супстанца на планетава е онаа која најмалку ја цениме

644

Без неа нема живот!