Дознајте ги кодовите на налепниците од вашите овошја и зеленчуци пред да ги јадете!

272

Можеби изгледаат непријатно, но налепниците или етикетите за овошјата и зеленчуците имаат повеќе функции отколку ли што помагаат во скенирње на цената.

The PLU code, или бројот за пребарување на цените отпечатен на налепницата, исто така, ви кажува како се одгледувало овошјето. Со читање на PLU кодот, можете да дознаете дали плодот е генетски модифициран ГМО, органски одгледуван или произведен традиционално со хемиски ѓубрива, фунгициди или хербициди.

1. Ако во PLU кодот има пет броеви, а бројот започнува со “9”, ова ви кажува дека производот е одгледуван органски и не е генетски модифициран.

Но, што точно значи нешто да биде органско?

Органски значи дека почвата во која се одгледува производот е недопрена од пестициди, хемиски контаминирани ѓубрива, пестициди и антибиотици. Органската храна не само што има подобар вкус, но научно е докажано дека има повеќе поздрави придобивки за организмот.

Еве неколку од моите омилени фаворити кои секогаш ги купувам кога тоа е можно:

Органска банана би била: 94011
Јаболка
Краставици
Кале
Бабури

2. Ако во PLU кодот има само четири броја, тоа значи дека производот се одгледува конвенционално или “традиционално” со употреба на пестициди. Последните четири боја од кодот PLU кажуваат за каков вид на зеленчук или овошје станува збор. Нпр. сите банани се етикетирани со шифрата 4011.

Сè што почнува со “3” или “4” значи дека се одгледува конвенционално.

Конвенционално земјоделство е кога хемикалии и пестициди се користат во различни методи за да се овозможи поголеми, побрзи и подолготрајни култури.

Еве неколку култури одгледуваат конвенционално:

Сладок компир
Авокадо
Кромид
Зелка

3. Ако во PLU кодот има пет броеви, а бројот започнува со “8”, ова ви кажува дека станува збор за генетски модифицирано овошје или зеленчук. Генетски модифицираното овошје и зеленчук ќе бидат органски. Што значи, невозможно е да се јадат органски производи кои се одгледуваат од генетски модифицирани семиња. Тогаш генетски модифицираната (GE или GMO) банана би имала број: 84011

Ако бројот почнувајќи со “8” значи дека вашата храна е генетски модифицирана. Обидете се да се држите подалеку од овој производ по секоја цена. ГМО храната ве прави стерилна и развива многу болести како што е развој на ракот, аутизмот и дијабетесот.