Позитивна мисла | Џина Паппас Џокси

5147
Џина Паппас Џокси

Има едни кои се со едните и други кои се со другите. И едните и другите не гледаат баш добро, но слушаат. Има и од оние кои гледаат на едно око. Тие се и со едните и другите, но гледаат. Оние ои гледаат на двете очи, не се посакувани ниту од едните ниту од другите, но гледаат и слушаат.

Џина Паппас Џокси