НАЈТОЧНИОТ ХОРОСКОП НА СВЕТОТ | Древното пророштво на тибетските монаси открива сè за нас

134

Тибетската филозофија вели дека годината на раѓање може да одреди каква личност ќе станеме, но исто така ни кажува многу за тоа какви сме биле во минатите животи, како и за тоа со која генерација можеме да се согласиме и со која не можеме.

Пронајдете ја годината на раѓање:

Монах – 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 година

Жешко сонце – 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 година

Млада месечина – 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 година

Црн бик – 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 година

Кожна нараквица – 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 година

Желка – 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 година

Гонг – 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 година

Столб од жад – 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 година

Извор – 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2002 година

Чувар на огнот – 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 година

Кобра – 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 година

Змеј – 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 година

Продолжува на страна 2