Позитивна мисла | Charles Bukowski

81

Кога луѓето ќе почнат да управуваат со владите, владите нема да ни бидат потребни, а до тогаш ќе ни се ебе мамата.

Charles Bukowski