Зошто кучињата си ја бркаат опашката?

431

Првично, ова однесување се сметаше за последица на здодевноста, нешто што кучињата прибегнуваат да го „убијат времето“.

Пред околу десет години, таа теорија целосно падна во вода, така што бркањето на опашката ќе се класифицира како компулсивно или стереотипно однесување.

Под стереотипно однесување се подразбира секое ритуално, повторливо и постојано дејствување што нема очигледна функција.

Ова значи дека кај кучињата постои генетска предиспозиција да се манифестира такво однесување во стресни ситуации, како што се вознемиреност или конфликт. Тоа исто така значи дека се развива од природни инстинкти.

Предиспозициите за овој проблем во однесувањето постојат особено кај Бул Териерите и Германските овчари, што само ја потврдува претпоставката дека генетиката има големо влијание врз развојот на нарушувањето. Како и да е, стресот игра значајна улога во неговиот развој.

Сосема е можно куче кое има генетска предиспозиција никогаш да не го развие ваквото однесување затоа што живее во одлични услови, а кучето кое го нема да започне да си ја брка опашката поради големиот притисок на околината и екстремните провокации.

Така, стресот е предизвикувач што доведува до нарушувања во однесувањето и појава на разни присилни дејства. Стресот кај кучињата вклучува многу конфликтни ситуации: социјална изолација, несогласување и конкуренција со други кучиња или луѓе, неможност да се покаже типично однесување за видовите

Манифестацијата на ова нарушување во однесувањето варира од една до друга индивидуа: кај некои се јавува во блага форма и кучето не покажува голем ентузијазам за акција. Другите трчаат во тесни кругови што е можно побрзо, се додека се во состојба да застанат на нозе.

Ако кучето успее да ја фати опашката, тоа може да биде повредено, што често се случува со Бул Териерите, каде лесно се забележува деформација на опашката. Појавата на какво било нарушување во однесувањето може да биде последица на медицински проблем. Пријавени се случаи на епилепсија и други нервни напади во кои се развива овој вид стереотипно однесување.

Исто така, докажано е дека зголемувањето на концентрацијата на допамин во организмот влијае на појава на присилни дејства. Болка, иритација и чешање во коренот на опашката сигурно ќе го натера кучето постојано да гледа назад кон опашката, но тогаш е очигледно дека има некаква промена во кожата или нервно нарушување.