Жените чие породилно отсуство завршило меѓу 11 и 17 март се ослободуваат од работа

258

Владата на вечерашната седница го прифати предлогот од Министерството за труд и социјална политика во однос на опфатот на мајките чиешто платено отсуство од работа поради нега и одгледување на новородено или посвоено дете завршило по отпочнување на времените мерки, од 11 март годинава, а пред почнување на вонредната состојба на 17 март.

Со приложување на лична писмена изјава до работодавачите, покрај добиена потврда од матичен гинеколог, отсуството од работа за оваа категорија лица ќе се смета за оправдано и ќе се смета дека и надоместокот на плата продолжува да се исплаќа до истекот на траењето на времените мерки за заштита од ширење и превенција од коронавирусот.