Здружување на силите ! Три земји со договор за заедничко регулирање на вештачката интелигенција

317

Според тоа, кодот мора да биде обврзувачки за сите, тврдат трите држави.

Франција, Германија и Италија постигнале договор за заедничко регулирање на вештачката интелигенција (AI), покажува заеднички документ кој го поседува Reuters, со кој се очекува да ги забрза преговорите на европско ниво.

Трите влади поддржуваат доброволни обврски за помали и поголеми компании за вештачка интелигенција во ЕУ.

Европската комисија, европските парламенти и Советот на Европската унија во моментов разговараат за тоа како треба да се формира алијансата.

Во јуни, Европскиот парламент го воведе „Актот за вештачка интелигенција“, кој има за цел да ги спречи ризиците од апликациите за вештачка интелигенција и да избегне дискриминаторски ефекти, истовремено поддржувајќи ја иновативната моќ на вештачката интелигенција.

За време на дебатата, парламентот предложи кодекс на однесување кој првично ќе биде обврзувачки само за големите даватели на вештачка интелигенција, главно од САД.

Трите влади сметаат дека давањето конкурентска предност на помалите европски компании може да има негативен ефект бидејќи ќе ја намали довербата во нив и ќе резултира со помал број корисници.

Според тоа, кодот мора да биде обврзувачки за сите, тврдат трите држави. Во почетокот не треба да има санкции, но со тек на време треба да се воспостави и систем на казни.

Германското Министерство за економија, задолжено за преговори со Министерството за дигитални прашања, смета дека законите и државната контрола не треба да се фокусираат на самата вештачка интелигенција, туку на нејзината примена.

Владите ширум светот се обидуваат да ги искористат економските придобивки од вештачката интелигенција, но ја разгледуваат и нејзината безбедност.

Велика Британија го одржа првиот состанок на оваа тема во ноември, а Германија ќе биде домаќин на дигитална конференција во Јена во понеделник и вторник, на која ќе учествуваат претставници од светот на политиката, бизнисот и науката.