Вистината за витаминот Б17 

154

Ги убива клетките и го обновува системот на имунитетот отстранувајќи ја повторната појава на ракот.