ВАГА | Доблести и маани

1406

Вага – Пораката за вас е јасно содржана во еден единствен збор – баланс. Два таса на вашиот знак симболизираат, од една страна строгост, а од друга – благост, простување.

Од вас се бара секогаш да проверувате, да ги разберете двете страни на некои сложени ситуации, на некој конфликт, пред да донесете некоја одлука или преземете некоја акција. Не би требало да си дозволите строгоста да премине во суровост, а нежноста во слабост! Потребно е да воспоставите склад кој е потребен за траен успех и среќа.

Во секојдневниот живот, имате две фази. Една во која барате од други големо внимание и љубов, да ви помогнат да се извлечете од емоционалните рани, фаза во која сте прекумерно зависни од емоциите на другите. Во втората фаза, сте полни со љубов и делувате со благост, која благотворно влијае врз околината, и такви сте добредојдени на секое место. Во првата фаза, функционирате како приемник, а во втората како предавател. Препознајте ги таквите ситуации, освестете ги во себе, па ќе живеете во хармонија со самите себе и со околината.

Во сѐ што ве опкружува барате убавина. Ретко ви е досадно, а не поднесувате и на самата помисла на здодевност и монотонија. Секогаш сакате внимание од другите луѓе, особено од луѓето што ги сакате. Секогаш сте гладни за љубов и никогаш не ви е доволно. Поради тоа, понекогаш, умеете да бидете зависни од партнерот, сакам да кажам, лесно се врзувате кога ќе се заљубите, а потоа станувате “слаби” кон саканото лице, и ја губите онаа ваша легендарна рамнотежа.

И покрај тоа што сте многу моќни, можете да бидете диктаторски настроени. Без разлика дали сте машко или женско (железната рака во мека ракавица). Вашата слаба точка е љубов, или подобро кажано, приврзаност со партнерот.