СТРАВОТ ПОСТОИ САМО ВО ВАШИОТ УМ, НИКАДЕ НА ДРУГО МЕСТО ! Еве како да го надминете

1616

Бидете зафатени. Тоа е најевтиниот лек во светот, и еден од најефикасните.

Дејл Карнеги развил своја концепција за безконфликтна и успешна релација.

Тој имал многу поддржувачи на неговата теорија, но и оние кои биле против. Сепак, никој не останал рамнодушен, а неговите совети корисно е да се слушнат:

1. Секој човек е будала барем пет минути дневно. Вистинската мудрост се сведува на тоа да се надмине тој временски лимит.

2. Ако судбината ви подари лимон, направете лимонада од него.

3. Научете да се ставите себеси во позиција на другата личност и разберете што му треба, а не вам. Целиот свет ќе биде со оној кој ќе успее во тоа.

4. Бидете зафатени. Тоа е најевтиниот лек во светот, и еден од најефикасните.

5. Ако посакате да промените некого, започнете од себе. Покорисно е и побезбедно.

6. Замислете ги најлошите последици што може да ги предизвика вашата постапка, помирете се со нив однапред и потоа дејствувајте!

7. Насмевката не чини ништо, а вреди многу.

8. Многумина се јавуваат на лекар кога им треба публика.

9. Луѓето не ги интересираме ниту јас, ниту вие. Наутро, напладне и навечер, тие се занимаваат само со себе.

10. Кога човек започнува војна против себе, тој веќе вреди нешто.

11. Јасно е дека вашиот сопруг има недостатоци, но доколку е светец никогаш не би се оженил со вас.

12. Запомнете дека името на една личност е најслаткиот и најважниот звук на планетата за него на кој било јазик.

13. Тајната на нашата несреќа е дека имаме премногу слободно време да размислуваме за тоа дали сме среќни или не.

14. За мудар човек, секој ден започнува нов живот.