Страдате од несоница ? Можеби консумирате премногу од оваа храна

202

Новото истражување ја поврзува ултра-обработената храна со хроничната несоница, нагласувајќи ја клучната улога што исхраната ја игра во квалитетот на сонот.

Една нова студија сугерира дека ултра-обработената храна, за која веќе е познато дека придонесува за здравствени проблеми како срцеви заболувања и дијабетес, може да биде поврзана и со хронична несоница.

Ултра-обработената храна вклучува храна која е интензивно модифицирана за да се подобри вкусот, да се продолжи рокот на траење или да се олесни масовното производство, за разлика од минимално преработената храна како што се овошјето и зеленчукот.

Студијата, спроведена од истражувачите од Sorbonne Paris Nord University во France, анализирала податоци од 38.570 возрасни лица во истражувачкиот проект NutriNet-Santé, поврзувајќи ги навиките за исхрана со шемите на спиење.

Во време кога се повеќе храната е високо преработена и нарушувањата на спиењето се широко распространети, важно е да се процени дали исхраната може да придонесе за лош или добар квалитет на сон, истакнува Marie-Pierre St-Onge, научник за исхрана и спиење од Columbia University во US.

Резултатите се поизразени кај мажите

Резултатите укажаа на значајна поврзаност помеѓу поголемата потрошувачка на ултра-обработена храна и зголемениот ризик од хронична несоница, дури и по прилагодувањето за социодемографијата, начинот на живот, квалитетот на исхраната и варијаблите за ментално здравје. Учесниците добивале 16 отсто од својата дневна енергија од ултра-обработена храна, а 19,4 отсто пријавиле симптоми на хронична несоница, при што оваа група конзумирала повеќе ултра-обработена храна.

Поврзаноста кај мажите била нешто појака. И покрај пресекот и опсервациската природа на студијата, која ги проценувала податоците во еден временски период и се потпирала на самоизвестување, поголем дел од примерокот сугерира дека оваа врска е достојна за понатамошно истражување.

Важно е да се напомене дека нашите анализи се набљудувачки по природа и не ја проценивме надолжната поврзаност, вели епидемиологот Pauline Duquenne од Sorbonne University Paris Nord.

Нејасност која сé уште останува

Споменатото истражување, кое е објавено во Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, го додава постојното знаење за ултра-обработената храна, иако не ја утврдува каузалноста. Со оглед на воспоставените врски помеѓу исхраната и спиењето, не е чудно што таквата храна може да влијае на ризикот од хронична несоница. Претходните истражувања покажале дека медитеранската исхрана е поврзана со помал ризик од несоница, што е спротивен ефект од ултра преработената храна.

Не е јасно зошто ултра-обработената храна може да придонесе за несоница. Иако врската помеѓу овие намирници и зголемувањето на телесната тежина е полесно да се разбере поради нивната висока калорична содржина, потребни се повеќе истражувања за да се истражи како овие намирници може да го попречат сонот.

Во иднина, проспективните епидемиолошки, како и клиничките и експерименталните истражувања, би можеле да го подобрат знаењето за патеките на причинување и медијација, велат авторите на споменатото истражување.

Извор: Science Alert