Следат големи промени | Еве што ви носи Младата Месечина во Скорпија!

653

Младата Месечина во Скорпија, “длабоко женствена”, ќе ни даде можност да зарониме во својата моќ, вели астрологот Лена Стивенс. Но, тоа е и добро време да размислите за тоа каде таа наша моќ лесно би ја препуштиле.

“Направете нешто за себе што претставува враќање на таа моќ во областа на лекување, уживање и креативност”, совет е на астрологот.

“За оваа Млада Месечина определете ја намерата дека ќе ја следите својата внатрешна женска мудрост. Без разлика дали сте маж или жена, таа е важна и моќна енергија, која обезбедува длабока интуиција и пристап до личната вистина.”

Потсетете се на случаите кога не сте ѝ верувавле на интуицијата, и тоа довело до искуства кои биле поголем предизвик отколку би требало да бидат. Ако сте спремни да дојдете до вистината, бидете спремни да ја примите, заклучува овој астролог.

Гледајќи ја Младата Месечина во Скорпија од позитивната страна, “ќе зборуваме за можностите за зајакнување, за личната одговорност и за ослободување на негативните модели”, што е “легитимно толкување на архетипот на Скорпијата, особено на крајот на Јупитеровото долго поминување преку тој знак”, вели астрологот Ејприл Елиот Кент.

Но, исто така, секоја година во времето на Скорпијата Leonids, метеорскиот дожд, кој е именуван по соѕвездието Лав, кој (како и неговиот владетел Сонцето) ја симболизира силата на животот, нашата причина што сме тука и дел од секој од нас кој е страсно вклучен во животот. Тој го симболизира “човечкиот нагон да создава уметност и деца, да ја надитри смртта, оставајќи парчиња на бесмртниот самиот себе”. Така, дури и во темното време на Скорпијата, се манифестира тој нагон за создавање.

“Младата Месечина во Скорпија нè потсетува колку лесно несреќите, болестите и убиствата можат да го земат нашето тело, во секое време. Телото на крајот ќе замине, и тоа не може да се избегне. Но, животот не е тело. Животот не исчезнува само поради тоа што презема форма која веќе не ја признаваме. Животот е како светкањето на Леонид, светли траги од правта на кометата долж небото”

А што се однесува до љубовта …

Продолжува на страна 2