Размислете двапати пред да одговорите на порака само со емотикон | „Не можете само да претпоставите дека другите ги толкуваат исто како и вие“

226

Интерпретациите на емотиконите варираат во зависност од полот, возраста и културата, при што жените и помладите поединци покажуваат поголема усогласеност со планираните значења, предупредувајќи да не се прават претпоставки во комуникацијата.

Во една студија предводена од научници од University of Nottingham, беа анкетирани 253 Кинези и 270 британски учесници на возраст од 18 до 84 години за да се истражи дали фактори, како што е полот, влијаат на толкувањето на емотиконите во пораките.

Учесниците, на кои им биле дадени 24 емотикони што претставуваат шест емоции, им ги доделиле соодветните чувства. Жените почесто ги толкуваат емотиконите поблиску до нивното наменето значење отколку мажите, што укажува на потенцијална врска помеѓу способноста на жените да ги препознаваат изразите на лицето и нивните вештини за толкување на емотикони.

Помладите учесници ги надминале постарите, веројатно поради зголемената употреба на емотикони. Дополнително, британските учесници подобро ги толкувале емотиконите од нивните кинески колеги, навестувајќи ги културните варијации во нивната употреба.

Резултатите од студијата се објавени во списанието PLoS ONE.

Ruth Filik, која го предводи споменатиот научен тим во истражувањето, ја нагласува потребата да се биде внимателен кога се претпоставува вообичаено толкување на емотиконите во пораките.

Кога некому му испраќате порака со емотикон, не можете едноставно да претпоставите дека го гледаат исто како вие, предупредува Filik.

Isabelle Boutet од University of Ottawa, која не била вклучена во истражувањето, го забележува предизвикот за доделување специфични емотивни етикети на емотиконите, наведувајќи ги неочекуваните алузии на емотиконите од патлиџан во одредени заедници.

На пример, никогаш не би го користеле патлиџанот како инсинуација на нешто, доколку тоа значење не било развиено во одредени заедници, објаснува Boutet.

Извор: New Scientist