Работа од дома – попродуктивни сме, но загрозени од несоница

839

Работат од дома може да не спаси од личното време, но крие и ризик од несоница.

Излегува дека работата надвор од канцеларија ни прави и повеќе ранливи на стресот и депресијата. Ова не е за потценување, бидејќи веќе е утврдено дека недостатокот на сон намалува ја продуктивноста.

Студијата е на Меѓународната организација на трудот на ОН, чија цел е да се воспостави влијанието на работата надвор од канцеларија.

Од податоците кои се земени од 15 земји, станува јасно дека вработените се попродуктивни кога работат надвор од канцеларија. Сепак оваа практика крие ризик од подолги работни часови, поголем интензитет на работа и пречки во приватноста.

Студијата прават разлика помеѓу вработените кои редовно работат од дома, оние кои се во движење и постојано работат од различни локации и вработените кои делат работното време меѓу канцеларија и друго место.

Луѓето од сите наведени групи објавена за повисоко ниво на напон и стрес и за чести епизоди на несоница, е споредба вработените кои работат само во канцеларијата.

Ненаспаноста ја намалува продуктивноста меѓу вработените, а исто така го зголемува и ризикот од развој на разни болести.

Сепак се евидентираат и придобивки од работата надвор од канцеларија, меѓу кои е поголема флексибилност на работата, подобра организација на времето, подобра рамнотежа помеѓу работата и приватниот живот и зголемена продуктивност. Цената која ја плаќаме сепак може да биде многу висока.