Позитвна мисла | Mike Todd

3342

Никогаш не сум бил сиромашен, но сум бил без пари. Да се биде без пари е менлива состојба, да се биде сиромашен, е состојба на духот.

Mike Todd