Позитивна мисла | Татјана Крајновиќ

389

Не болат ударите, на нив човек се навикнува. Боли не моќта што не можеш да вратиш со истата сила како некогаш!

Татјана Крајновиќ