Позитивна мисла | Стево Симски

180

Потврдуваат со мафтање на главата, а одрекуваат со климање – ајде разбери се!

Стево Симски