Позитивна мисла | Sokrat

189

Никогаш не му простувајте на оној кој ве предал. Оној кој ќе падне на тоа ниво секогаш останува предавник.

Sokrat

Сократ (470 – 399 г.п.н.е.) e еден од најголемите грчки филозофи и основач на западната филозофија.

Сократ не оставил никакви пишани траги, па неговите мисли се зачувани во делата на неговите ученици, особено на Платон.

Сократ бил познат по својот метод на дијалог и испрашување, кој го користел за да дојде до вистината и моралните принципи.

Тој, исто така, бил човек со храброст и принципи, кој попрво би умрел отколку да се откаже од своите убедувања.

Неговите цитати се полни со длабочина, иронија и предизвици и можат да ни помогнат подобро да се разбереме себеси и светот околу нас.