Позитивна мисла | Сергеј Есенин

2077

Да бидеш природен, насмеан и тивок е најголемата уметност во светот.

Сергей Есенин