Позитивна мисла | Séneca

291

Нормалните луѓе религијата ја сметаат за вистинита, мудрите за лажна, а владетелите за корисна.

Séneca