Позитивна мисла | Milan Kundera

982

“Народите се ликвидираат на тој начин што, најпрвин ќе им биде одземено сеќавањето. Ќе им се уништат книгите, образованието и историјата. Некој друг ќе им ги пишува книгите, ќе им даде негово образование и ќе им измисли некоја поинаква историја. И народот тогаш ќе почне постепено да заборава што бил и што е сега, а светот околу него тоа ќе го заборави и побрзо”.

Milan Kundera