Позитивна мисла | Mahatma Gandhi

476

Што ѝ да правиш во животот ќе биде безначајно, но многу е важно да го направиш тоа, затоа што никој друг нема да го направи.

Mahatma Gandhi