Позитивна мисла | Jovan Dučić

520

Изворот на човечката катастрофа лежи во неговиот егоизам: во тоа што тој секогаш сака другите да работат за него.

Jovan Dučić