Позитивна мисла | Гоце Делчев

832

“Бранете ме од пријатели, од непријатели сам ќе се бранам”!

Гоце Делчев