Позитивна мисла | George Orwell

924

Ако слободата на луѓето нешто им значи, тогаш треба директно да им се каже она што тие не сакаат да го слушнат.

George Orwell