Позитивна мисла | Ernesto “Che” Guevara

326

„Многумина ќе ме наречат авантурист, што и сум, но од различен, посебен вид. Од оној што е подготвен да го жртвува својот живот за своето уверување“.

Ernesto “Che” Guevara