Позитивна мисла | Џина Паппас Џокси

1545

Сите викаат: “Политијата е курва!“ И пак се куваат. (Овај моѓен цитат не од Коељо, мој е).

Џина Паппас Џокси