Позитивна мисла | Confucius

956

Можеш да го убиеш генералот на армијата, но не можеш да ја убиеш амбицијата кај обичниот човек.

Confucius