Позитивна мисла | Ciceron

103

Што општеството ќе им направи на своите деца, тоа и неговите деца ќе му го направат на општеството.

Ciceron