Позитивна мисла | Charles Bukowski

2069

Запознав некои чудни, прекрасни луѓе меѓу кои и себе – некој кој многумина никогаш нема да го запознаат.

Charles Bukowski