Позитивна мисла | Bess Myerson

260

Соучесник во кривичното дело корупција е главно нашата сопствена рамнодушност.

Bess Myerson