Позитивна мисла | Aristotel

190

Колку повеќе знаеш, толку повеќе знаеш колку не знаеш.

Aristotel

Аристотел (384 г.п.н.е., Стагира, Македонија – 322 г.п.н.е., Евбеја, Македонија г.п.н.е.) е еден од најголемите македонски филозофи и учител на Александар Македонски.

Придонесот на Аристотел во различни области на науката, метафизиката, етиката, политиката и уметноста оставил неизбришлив белег врз западната цивилизација.

Аристотел бил познат по својот метод на логично расудување и емпириски пристап кон науката. Неговите цитати се полни со мудрост и увид, а неговите учења сè уште служат како основа за многу современи филозофски школи.

Овој цитат е само мал дел од големата мудрост на Аристотел. Неговата способност да размислува за сложени теми на едноставен и достапен начин го прави еден од најцитираните мислители на сите времиња.