Позитивна мисла | Александр Исаевич Солженицын

304

Ние занеме дека тие лажат,

Тие знаат дека тие лажат,

Тие знаат дека ние знаеме дека тие лажат,

Ние знаеме дека тие знаат дека ние знаеме дека тие лажат,

Но тие и понатаму лажат.

Александр Исаевич Солженицын