Позитивна мисла | Џина Паппас Џокси

1936

“Биди добар со сите, но на растојание”!

Џина Паппас Џокси