Позитивна мисла | Џина Паппас Џокси

370

“Биди добар со сите, но на растојание”!

Џина Паппас Џокси