Позитивна мисла | Џина Паппас Џокси

238

“Биди добар со сите, но на растојание”!

Џина Паппас Џокси