Почнуваме да стрееме по 39 година од животот

634

Независно од полот, начинот на живот или пак личната тежина, стареењето на човекот започнува откако ќе наполни 39 години, објавија американските научници.

Тоа е лимитот од кој започнува постепеното распаѓање на когнитивните функции и различни нарушувања на локомоторниот апарат, сметаат тие.

Тие ги оправдуваат заклучоците со фактот дека по пристигнувањето на 39 – та година, во организмот почнува да се намалува производството на супстанцијата миелин која ја гради обвивката на нервните клетки, и ги заштитува од штетните влијанија.

Намалувањето на производството на миелин доведува до слабеење на моторните и когнитивните функции. Во поддршка на својата теза истражувачите спровеле и истражување со учество на волонтери на возраст 23-80 година.

Учесниците извршувале различни физички оптоварувања, а научниците ја споредувале брзината на спроведувањето на моторната активност по возрасни групи, како и со количеството миелин во организмот на волонтерите.

Така ги откриле и закономерноститедека врвотво производството на миелин во човечкиот организам настапува на 39-годишна возраст.

По неа започнува обратен процес и човек почнува да старее.