PACKARD први вградиле клима во автомобил | Фото

434

Packard е првата компанија која вгради клима во автомобил.

Сепак, зборот “Condition Air System” за прв пат е употребен од страна на Nash.

Вистинската климатизација во сегашниот контекст (со ладење) за прв пат е воведена август месец 1939 година во автомобилот “Packard Super-8 One-Sixty”.

Но, вистинскиот зборо “Condition Air System” прв пат се користи во комерцијални цели за “Nash Ambassador” 1938.

Во него е вграден “Weather-Eye” систем на филтрација, дистрибуција и контрола на температурата на воздухот.