Основни карактеристики на осипот кај сипаниците (варичела)

849

Осипот поминува низ неколку фази (макула, папула, везикула и круста). Секоја од овие фази траат кратко.

  • Осипот е полиморфен, што значи дека во истиот момент на кожата можат да се видат осипни промени во различните фази на еволуцијата.
  • Се појавува на различни делови од телото во исто време.
  • Избива во налети. Растојанието помеѓу налетите е 10-30 часа. Секој следен налет е поблаг.
  • Осипот е поединечен. Кожата помеѓу промените не е променета.
  • Најгуста е на трупот.
  • Пропратен е со чешање.
Изгледот на осипот по денови.

Варичела (овчји сипаници) се една од најчестите детски, со осип, заразни болести. Таа е предизвикана од вирусот херпес, а се карактеризира со типичен, везикуларен егзантем (осип) на кожата, во форма на водени меурчиња.

Најчесто се јавуваат на возраст од 1-7 година од животот, иако можат да се појават на подоцнежна возраст, како и кај возрасните.

Продолжува на страна 2