ИЗГОРЕ ГРАДЕЖЕН | Фото

14825

Огнот се јавил во еден од кабинетите на последниот кат. Колку што разбравме на некој од професорте, не го дознавме името и презимето.

Пожарна, велат вработените, за 3 мин. дошла, но не можела на време да гасне од возолата паркирани пред фурната Силбо,

За повредени немаме податоци, а причината е непозната. Велат застарена електрична инсталација, или како и секогаш, заборавен калорифер.

Начинета е голема материлајна штета која допрва треба да се утврди.

http://5.9.225.129/~kukuriku/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0/