ОПАКА БОЛЕСТ | Шокантните вести за Bruce Willis создаваат паника – Како да препознаете деменција? Ова се 10-те најчести симптоми

888

7. Тешкотии да следат приказни

Ова е класичен ран симптом, исто како да се најдат вистинските зборови, така што луѓето можеби нема да ја разберат низата на нечија приказна. Така, луѓето може да се чувствуваат изгубено затоа што не можат да гледаат вести на телевизија, па се лутат или имаат слични реакции.

8. Недостаток на чувство за насока

Нарушувањата со чувство за просторна ориентација почнуваат да се влошуваат додека деменцијата се влошува. Ова значи дека едно лице може да не ги препознае местата каде што биле неколку пати или можеби не знае како да се врати дома. Исто така, може да биде тешко да се следат упатствата.

9. Постојано повторување

Личноста која боледува од деменција, поради губење на меморијата, често може да повторува некои секојдневни задачи неколку пати или да прераскажува приказни што сте ги слушнале неколку пати. Покрај тоа, можно е да ги повторуваат истите прашања во еден разговор или да дадат веќе изговорени информации.

Продолжува на страна 5