“Ohrid pearls 2020”

1985

4 меѓународни изложби на расни кучиња – Охрид, 3 специјализирани изложби за расни кучиња.

Квалификации за најпрестижната изложба во светот – CRUFTS, се дел од настаните кои ги организира Кинолошкиот сојуз на Македонија за престојниот продолжен викен (од 27.08.2020 до 30.08.2020) во Охрид.

На изложбите ке судат, покрај познати македонски судии, и судииод Романија и Србија.

Судии / Judges list

1. Cristian Stefanescu (ROM)
2. Vojislav Al-Daghistani (SRB)
3. Lokodi Csaba Zsolt (ROM)
4. Mile Aleksoski ( MKD)
5. Pero Bozinovski (MKD)
6. Pance Dameski (MKD)
7. Mitko Ilkanovski (MKD)
8. Gabriel Stibel (MKD)
9. Goran Dojcinoski (MKD)
10. Darko Gegovski (MKD)
11. Jane Serafimov (MKD)
12. Slobodan Nastevski (MKD)
13. Zoran Najdovski (MKD)

На изложбата во текот на 4 изложбени денови ќе бидат презентирани и оценети повеке од 800 кучиња од македонски излагачи како и многу учесници од странство – Полска, Франција, Бугарија, Србија, Црна гора, Индонезија, Шпанија, Ј. африка, Ромаљнија, словачка, Чешка, Германија, Грција, Боливија, Чиле …

Нетпреварот ќе се одржи во Camping As Struga.
Повеќе информации на следниот линк: http://ksm.org.mk/