Неочекувано откритие | Мал регион со големина на грашок во човечкиот мозок игра поголема улога отколку што се мислело

792

Мал, но моќен, супериорниот colliculus игра клучна улога во визуелната обработка, помагајќи ни да откриеме предмети и да го насочиме погледот.

Невронаучниците навлегле подлабоко во улогата на супериорниот colliculus, мал регион на мозокот кој бил зачуван низ милиони години еволуција и откриле нешто сосема изненадувачки.

Иако овој регион на мозокот е голем кај рибите и водоземците, кај луѓето е со големина само на грашок.

Новата студија имала за цел да разбере како животните и луѓето ги разликуваат предметите од позадина, што е мистерија дури и кога визуелниот кортекс одговорен за оваа функција е недоволно развиен или отсутен.

Резултатите од тоа истражување објавени се во списанието eLife.

Користејќи оптогенетика, истражувачите го оневозможиле супериорниот colliculus кај глувците, наоѓајќи значаен ефект врз способноста на глувците да детектираат предмети околу нив.

Ова укажува на клучната улога што ја игра супериорниот colliculus, заедно со визуелниот кортекс, во интерпретацијата на непосредната околина. Следењето на очите и снимање на мозочните сигнали откриле зголемена активност на colliculus кога глувците би го откриле предметот, и за едноставни и за сложени визуелни задачи.

Нашите мерења покажаа и дека информациите за визуелната задача се присутни во супериорниот colliculus и дека оваа информација е помалку присутна кога глушецот ќе направи грешка, објаснува неврологот Alexander Heimel од Netherlands Institute for Neuroscience.

Овој увид фрла светлина на тоа како мозокот ги разликува предметите од позадината, што е од суштинско значење за задачи кои се движат од препознавање пријатели до откривање потенцијални закани.

Иако постојат сличности помеѓу мозокот на глувчето и човечкиот мозок, особено во визуелниот кортекс и патиштата на супериорниот colliculus, потребни се дополнителни истражувања за да се прошират овие наоди на луѓето.

Сепак, познато е дека супериорниот colliculus придонесува за насоката на погледот кај луѓето, а оштетувањето на визуелниот кортекс не мора да ја елиминира способноста за откривање визуелни информации.

Нашето истражување покажува дека супериорниот colliculus можеби е одговорен за ова и затоа може да направи повеќе отколку што мислевме, заклучува Heimel.

Извор: Science Alert